Το Benny Hill Show # γυμνό

Διάφοροι ρόλοι / ο ίδιος:ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΧΑΪΕΣ

Κανονικός εκτελεστής:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΕΔΙ

Hill's Angel:LISA MULIDORE

Κανονικός ερμηνευτής / Hill's Angel:ΚΡΩΜΑΡΤΙΑ ANDEE

Hill's Angel:ΤΖΑΝ ΕΠΙΠΕΔΑ

Κανονικός ερμηνευτής / Hill's Angel:CORINNE RUSSELL

Κανονικό:DIANA DARVEY

Κανονικός εκτελεστής:JENNIFER WESTBROOK

Κανονικός εκτελεστής:ΥΠΕΡΑΣΤΕ

Διάφοροι ρόλοι:JEANNIE COLLINGS

Κανονικός ερμηνευτής / Hill's Angel:LOUISE ΑΓΓΛΙΚΑ

Κανονικός εκτελεστής:ΣΟΥΖΙ ΜΑΝΤΕΛ

NA:Ιούνιος WHITFIELD

Κανονικός εκτελεστής:CHERYL GILHAM

Διάφοροι ρόλοι:BOTTLE LEE

Κανονικό:ΜΟΝΙΚΑ RINGWALD