Συμφωνία ή Χωρίς συμφωνία # γυμνό

Μοντέλο:ΔΕΝ ΦΕΛΜΜΑΝ

Μοντέλο: MEGHAN MARKLE

Μοντέλο # 14: DAWN OLIVIERI

Ο ίδιος:AUBRIE LEMON

Μοντέλο:JASMINE DUSTIN

Μοντέλο # 12:ΦΙΛΟΣ ΠΕΤΕΡΣΕΝ

Μοντέλο # 4:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μοντέλο # 22:JONI KEMPNER

Ο ίδιος / Υπόθεση # 13:ΛΕΥΛΑ ΜΙΛΑΝΗ

Μοντέλο: ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΝΖΙΚΟΒΑ

Ο ίδιος / Υπόθεση μοντέλο # 25:HAYLEY MARIE NORMAN

Μοντέλο # 3:LISA GLEAVE

Μοντέλο # 14: ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ