Ο οδηγός του Γυμνασίου για τα κολέγια #nude

Άγγελος:ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΙ

Ρεμπέκα:NATALIE DICKINSON

Μπρίτζετ:KIM FOSTER