Τζ. Βόρειο # γυμνό

ταινία:ΨΥΧΟ SISTERS (1998)

Τζ. ΒΟΡΕΙΑ στα ΨΥΧΟ SISTERS (1998) 01:33 Τζ. ΒΟΡΕΙΑ στα ΨΥΧΟ SISTERS (1998) 00:26 Τζ. ΒΟΡΕΙΑ στα ΨΥΧΟ SISTERS (1998) 00:42

ταινία:HYBRID (1997)

Τζ. ΒΟΡΕΙΑ στο HYBRID (1997) 01:08

ταινία:BIKINI HOTEL (1997)

ταινία:VICE ACADEMY 5 (1996)

Τζ. ΒΟΡΕΙΑ στη VICE ACADEMY 5 (1996) 00:13 Τζ. ΒΟΡΕΙΑ στη VICE ACADEMY 5 (1996) 00:14

ταινία: ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ 60 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε)

ταινία: VAMPIRE VIXENS ΑΠΟ ΤΟ VENUS (χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε)

ταινία:RED LIPS II (2002)

ταινία:ΜΑΡΙΛΥΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: ΥΓΡΕΣ & ΑΓΡΙΑ ΦΑΝΤΑΣΕΣ (1994)

ταινία:ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (1993)