Εκδίκηση των μαζορετών # γυμνό

Gail:ΞΥΛΙΑ JERII

Χέδερ: CHERYL «RAINBEAUX» SMITH

PATRICE ROHMER στο REVENGE OF THE CHEERLEADERS (1976) 00:39 PATRICE ROHMER στο REVENGE OF THE CHEERLEADERS (1976)

00:44 PATRICE ROHMER στο REVENGE OF THE CHEERLEADERS (1976) 00:25

Tishi:SUSIE ELENE

Λέσλι:ΕΛΕΝΗ ΓΛΩΣ

HELEN LANG στο REVENGE OF CHEERLEADERS (1976) 01:03 HELEN LANG στο REVENGE OF CHEERLEADERS (1976) 01:17 HELEN LANG στο REVENGE OF CHEERLEADERS (1976) 00:22